برخی از خدمات ما

درمان زخم بستر، زخم پای دیابتی، زخم عروقی، زخم عفونی در کلینیک تلما با کادری مجرب

به آسیب بافت بدن (شامل پوست٬ درم٬ اپیدرم و ماهیچه) در اثر ایجاد فشار درازمدت بر یک یا چند نقطه از بدن گفته می‌شود.

زخم پای دیابتی به زخم هایی گفته می شود که بر روی اندام های پایینی ( بر روی پاها ) افراد دیابتی رخ می دهد.

هر نوع زخمی می تواند عفونی شود، اما در برخی شرایط و در انواع خاصی از زخم ها، احتمال عفونت زخم بیشتر است.

نمونه کارهای اخیر در تلما

همه
اجتماعی
خلاقانه
زندگی و کار
گرافیک
درمان زخم
درمان زخم
درمان زخم
درمان زخم

آخرین مقالات تلما

معرفی

کادر مجرب تلما

  
درمانگر تخصصی و عضو هیئت رئیسه انجم صنفی زخم

صدف سیف

درمانگر زخم
ET NURSE و درمانگر تخصصی زخم

نفیسه مزبوری

درمانگر زخم